Cennik

RODZAJ CENA PLN WILGOTNOŚĆ ZANIECZ. OGÓŁEM GLUTEN LICZBA OPADANIA GĘSTOŚĆ BIAŁKO
Pszenica konsumpcyjna 800 netto/tona max. 14,5% max. 6,0% w tym nieużyt. max 2,0% min. 26% min. 220 sek. 76 kg/hl min. 12,5%
Pszenica paszowa 770 netto/tona max. 14,5% max. 6,0% - - - -
Żyto paszowe 570 netto/tona max. 14,5% max. 6,0% - - - -
Pszenżyto paszowe 640 netto/tona max. 14,5% max. 6,0% - - - -
Rzepak 1820 netto/tona max. 9,0 % max. 2,0% Zawartość oleju min. 40,0% - - - -